Also check out info on
TAXI
MINI-BUS

*** Vehicles Information ***
~ OMNI-BUS ~

Also check out info on
TRUCK
STAGE-CARRIAGE

Sl. no.

Registration
No.

 Permit No.

Date
(m/d/yy)

Seating
Capacity

Owner,
Identity/Address

Route

1. WB-63/1733 41/2000-2001 9/11/05 15+1 SUMAN DAM & OTHERS,
S/O. DIPAK DAM,
MAGAZINE ROAD EXTN., COOCH BEHAR.
APD TO CHAWDHURIHAT
2. WB-71/6128 69/2000-2001 10/2/05 15+1 JAGADISH ADIKARY,
S/O. LT. M. ADHIKARY,
NETAJI ROAD, NEW TOWN, COOCH BEHAR.
BALARAMPUR TO BABUPARA (ALPD) VIA COOCH BEHAR
3. WB-63/1899 62/2000-2001 9/27/05 12+1 JAINAL ABEDIN,
S/O. I. MIAH, CHOTOSALBARI,
SITALKUCHI, COOCH BEHAR.
BHAWIRTHANA TO MATHABHANGA
4. WB-63/1847 26/2000-2001 7/23/05 12+1 KRISHNA PADDAR,
S/O. D.N. PADDAR,
KHARIJA GOSAIRHAT, SLK, MTB, COOCH BEHAR.
BHAWIRTHANA TO MATHABHANGA
5. WB-71/6032 120/2000-2001 12/4/05 15+1 KARUNA KANTA BASAK,
S/O. LT. GURUPADA BASAK,
RABINDRANAGAR, COOCH BEHAR.
CHAWDHURIHAT TO SONAPUR VIA COOCH BEHAR
6. WB-63/1919 85/2000-2001 10/29/05 12+1 BISHNU PADA DAS,
S/O. LT. KRISHNA PADA DAS,
BALARAMPUR, BALIRHAT, COOCH BEHAR.
COB TO BALARAMPUR VIA KALAKATA, HOWRAHAT/GOSA
7. WB-63/1865 30/2000-2001 8/16/05 12+1 PARTHA DAS MAHALONOBIS,
S/O. P.DAS MAHALONOBIS,
NILKUTHI, RAILGUMTHI, COOCH BEHAR.
COB TO BALARAMPUR VIA KALAKATA, HOWRAHAT/JIRANPUR & DHUMPUR
8. WB-63/1933 93/2000-2001 11/7/05 12+1 SMT. PROMODINI SANGMA,
GASOPARA, COOCH BEHAR.
COB TO BALARAMPUR VIA KALAKATA / HAWRAHAT/ GOSAIGANJ / JIRANPUR/ DHUMPUR
9. WGT-2400 83/2000-2001 10/26/05 11+1 SUKUMAR PAUL,
S/O. LT. S. PAUL,
NATABARI, COOCH BEHAR.
COB TO BAXIRHAT VIA NATABARI/ALIPURDUAR
10. WB-63/1949 116/2000-2001 12/4/05 12+1 PARITOSH KAR, S/O. LT. PANCHANAN KAR, GURIHATI ROAD, NEAR PANCHRANGI MORE, COOCH BEHAR. COB TO DANGANHAT VIA KADAMTALA/SAMAJ KALYAN MORE/SAHEBERHAT
11. WB-63/1284 68/2000-2001 9/28/05 15+1 SANKAR SARKAR, S/O. N.C. SARKAR, DEWANHAT, COOCH BEHAR. COB TO DINHATA VIA BALARAMPUR
12. WB-63/1863 29/2000-2001 8/16/05 12+1 ARUNABHA BHATTACHERJEE, S/O. SRI P. BHATTACHERJEE, W. KHAGRABARI ROAD, COOCH BEHAR. COB TO DOMUKHA NAYARHAT VIA SATMAILE
13. WB-63/1864 27/2000-2001 8/15/05 12+1 ENAS CHAWDHURY, S/O. HANIF CHAWDHURY, N.N. ROAD, COOCH BEHAR. COB TO GOSSANIMARI BANDAR VIA AKRARHAT, CHANDAMARI & PUTIMARI FULESWARI
14. WB-63/1819 21/2000-2001 7/5/05 12+1 KRISHNA KANTA BHOWMIK AND OTHERS, CHANDAMARI, PUTIMARI FULESWARI,  COOCH BEHAR. COB TO GOSSANIMARI VIA AKRARHAT & PUTIMARI FULESWARI
15. WB-63/1947 107/2000-2001 11/16/05 12+1 SUBIR RAY, S/O. SHYAMAL RAY, NO. 2 KALIGHAT ROAD, GURIAHATI, COOCH BEHAR. COB TO GOSSANIMARI VIA PASARIHAT/NEW BAXIRHAT/SAHEBGANJ/ DANGERHAT
16. WB-63/1874 32/2000-2001 8/23/05 12+1 RANJIT DAM, S/O. N.C. DAM, TENGAMARI, RAJARHAT, COOCH BEHAR. COB TO GOSSANIMARI VIA PASARIHAT/SAHEBERHAT/NEW BAXIRHAT
17. WB-63/1953 122/2000-2001 12/6/05 12+1 KAJAL KR. CH. DAS, S/O. JITENDRA CH. DAS, GHUGUMARI, COOCH BEHAR. COB TO MAGHPALA BAZAR VIA AKRARHAT
18. WB-63/1943 113/2000-2001 11/29/05 12+1 SUNIL KR. RAY, S/O. J.N. RAY, MARICHBARI, COOCH BEHAR. COB TO MARICHBARI VIA AMTALA CHAWPATHI
19. WB-63/1937 104/2000-2001 11/13/05 10+1 SOMNATH GOSWAMI, S/O. LT. BINOD BEHARI GOSWAMI, GOPINATH ROAD, NEW TOWN, COOCH BEHAR. COB TO MARICHBARI VIA AMTALA, MARICHBARI, KHOLTA CHAWPATHI
20. WB-63/1966 131/2000-2001 12/21/05 12+1 PINAKI RAY, S/O. NARESH CH RAY, GUNJABARI, COOCH BEHAR. COB TO NAZIRHAT VIA TOPAMARI CHOWPATHI/DHUMPUR BAZAR/BAXIRHAT BAZAR
21. WB-63/1908 74/2000-2001 10/2/05 MAHABUB HOSSAIN, S/O. LT. ABDUL SATTAR, BALARAMPUR, BALAIRHAT, COOCH BEHAR. COB TO NAZIRHAT VIA TOPAMARI TEPATHI/DHUMPUR  BAZAR
22. WB-63/1921 88/2000-2001 10/29/05 12+1 SANKAR KR. GHOSH, C/O. SHYAMALESH BIKASH GHOSH, 186- SAHITYA SABHA BY LANE, COOCH BEHAR. COB TO NAZIRHAT VIA TOPAMARI TEPATHI/DHUMPUR BAZAR/BURIRHAT BAZAR
23. WB-63/1950 117/2000-2001 12/4/05 12+1 ABHIJIT BAGCHI, S/O. SRI AJIT KR. BAGCHI, GOLBAGAN, COOCH BEHAR. COB TO NEW BAXIRHAT VIA PASARIHAT AND SAHEBERHAT
24. WB-63/1440 49/2000-2001 9/12/05 15+1 PRAFULLYA KR. RAY, S/O. K.C. RAY, SUBHASPALLY, RAJMATA ROAD, COOCH BEHAR. COB TO SILBARIGHAT VIA SONAPUR
25. WB-63/1994 153/2000-2001 2/6/06 12+1 TAPASH CH. DAS, TULSI CH. DAS VI..& PO TALLIGURI, DIST. COOCH BEHAR COB. TO BALARAMPUR VIA KOLKATA/ HAWRAHAT/ GOSSAIGANJ/ JIRANPUR/ DHUMPUR
26. WB-63/1993 154/2000-2001 2/7/06 12+1 BIJAY SARKAR, SO BIRENDRA CH. SARKAR, VILL& PO- TALLIGURI, COB. COB. TO DANGARHAT VIA KADAMTALA SAMAJ KALYAN MORE/ SAHEBERHAT
27. WB-71/7039 8/83-84 8/2/03 15+1  MR. SUDHIR CH KUNDU, S/O. RASH MAHAN KUNDU, DHALPAL, COB COOCH BEHAR REGION
28. WB-63/0779 44/83-84 11/22/03 11+1 (1) AJIT KR. RAY S/O. LT. SUDHIR CH. RAY,
(2) HARIPADA SAHA S/O. HARICHARAN SAHA,
(3) DIPAK KR. SARKAR, S/O BROJENDRA NATH SARKAR
(4) SHYMAL DAS, S/O. LT. PURNA CH. DAS, DHALUABARI, COB.
COOCH BEHAR REGION
29. WB-63/1353 64/83-84 1/8/04 11+1 (1) AKHIL DAS, S/O. A.DAS
(2) SUJAY BASAK, S/O. P. BASAK
(3) SUJIB TALUKDAR, S/O. B. TALUKDAR, LAMBAPARA, TUFANGANJ, COB.
COOCH BEHAR REGION
30. WB-63/1155 106/83-84 3/4/04 15+1 (1) CHANCHAL CHANDA S/O LT. B.N. CHANDA
(2) LITON CHANDA S/O. B.N. CHANDA
(3) KAJAL KR. SEN S/O BIMAL CHANDA SEN, CHHAT GURIAHATI, COOCH BEHAR
COOCH BEHAR REGION
31. WB-63/1358 33/83-84 11/7/03 15+1 (1) MR. CHANCHAL CHANDA S/O. B.N. CHANDA
(2) LITON KR. CHANDA S/O. B.N. CHANDA
(3) KAJAL KR. SEN S/O. BIMAL KR. SEN, CHHAT GURIAHATI, COB.
COOCH BEHAR REGION
32. WB-63/1355 38/83-84 11/20/03 15+1 MR. GOUTAM SARKAR & OTHERS S/O. NARESH CH. SARKAR, BHETAGURI, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
33. WB-63/1049 47/83-84 11/28/03 15+1 (1) MR. NIRMAL KR. BARMA S/O. LT. JOGENDRA NATH BARMA,
(2) SMT. KABITA DUTTA W/O SUJIT KR. DUTTA, TUFANGANJ, COOCH BEHAR.
COOCH BEHAR REGION
34. WB-63/0708 27/83-84 10/24/03 15+1 (1) MR. SAMBHU SAHA, S/O. M.M. SAHA
(2) AMAL KUNDU S/O. BHOLA NATH KUNDU, WARD NO-3, DINHATA, COB.
COOCH BEHAR REGION
35. WB-63/1396 16/83-84 9/22/03   (1) MR. SANTOSH KR. BASAK, S/O. P.C. BASAK,
(2) SAHADEB BASAK S/O. BIRENDRA BASAK,
(3) NARAYAN CH. BASAK S/O. N.M. BASAK, VILL. GHOGR KULHI, TUFANGANJ, COOCH BEHAR
COOCH BEHAR REGION
36. WB-63/1298 9/83-84 10/8/03 11+1 (1) MR. SWAPAN KR SAHA S/O. SHIB SAUKAR SAHA,
(2) MR. ASHOK KR SAHA S/O. MANINDRA MOHAN SAHA, GOSAUI ROAD, DINHATA, COOCH BEHAR.
COOCH BEHAR REGION
37. WB-63/1116 112/83-84 3/21/04 11+1 (1) NIRMAL KR. BARMA s/O LT. J.N. BARMA,
(2) SMT. KABITA DUTTA W/O SUJIT KR. DUTTA, TUFANGANJ, COOCH BEHAR.
COOCH BEHAR REGION
38. WB-63/1716 52/83-84 12/4/03 11+1 (1) SADHAN GHOSH S/O. SANTOSH CH. GHOSH,
(2) SANJOY GHOSH, S/O. SADHEN GHOSH, S.J. ROAD, COB.
COOCH BEHAR REGION
39. WB-63/1379 103/83-84 2/23/04 11+1 (1) SMT. CHAMPA BISWAS W/O LT. H.K. BISWAS,
(2) SMT. MIRA BISWAS W/O. M.M. BISWAS, SAHEB GANJ ROAD, DINHATA, COOCH BEHAR
COOCH BEHAR REGION
40. WB-63/1606 45/83-84 11/23/03 15+1 (1) SMT. JAYAUTI SAHA W/O. BIPRADAN SAHA,
(2) SMT. NAMITA SAHA W/O. HARIDAS SAHA, GOSANI ROAD, DINHATA, COOCH BEHAR
COOCH BEHAR REGION
41. WB-71/6107 91/83-84 2/16/04 11+1 (1) SRI AKHIL CH. SARKAR, S/O. MAHADEB CH. SARKAR,
(2) PRABIR KR. PAUL, S/O. BROZENDRA PAUL, BALARAMPUR, COOCH BEHAR.
COOCH BEHAR REGION
42. WGT-1864 100/83-84 2/22/04 11+1 (1) SUBRATA SAHA S/O. NAKUL CH. SAHA,
(2) BHUPAN SAHA S/O. B.S. SAHA, BALARAMPUR, COOCH BEHAR
COOCH BEHAR REGION
43. WB-63/1944 40/83-84 11/24/02 11+1 (1) TAPAN KR. SAHA,
(2) SWAPAN KR. SAHA
(3) RANJIT KR. SAHA, DINHATA, COOCH BEHAR.
COOCH BEHAR REGION
44. WB-63/1672 109/83-84 3/11/04 11+1 ANUP KR. DAS S/O. AJIT KR. DAS, KAMAT FULBARI, TUFANGANJ, COOCH- BEHAR COOCH BEHAR REGION
45. WB-63/1354 75/83-84 1/24/04 11+1 ARJUN KR. DUTTA, S/O. BASANTA DUTTA, KHAGRABARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
46. WB-63/1418 98/83-84 2/22/04 15+1 ASUTOSH KR. SAHA, S/O. MATILAL SAHA, SAHEBGANJ ROAD, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
47. WB-71/6286 107/83-84 3/6/04 11+1 BHABENDRA CH. DAS S/O. HARI PADA DAS, CHHAT GURIAHATI, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
48. WB-63/1176 97/83-84 2/22/04 15+1 BIKASH RANJAN CHAKRABORTY, S/O. B.B. CHAKRABORTY, PUNDIBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
49. WB-63/1374 30/83-84 10/28/03 15+1 DINESH CH. ROY BARMAN, S/O DWIJENDRA NATH ROY BARMAN, DINHATA, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
50. WB-63/1632 72/83-84 1/20/04 11+1 MANINDR CH. AMIN, S/O. LT. MAHIM AMIN, VILL. GOSAIGANJ, P.O. JIRANPUR, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
51. WB-63/1162 84/83-84 2/4/04 11+1 MD. NURALI MANDAL, S/O. HANUJUDDIN MANDAL, NILKUTHI, BABURHAT, COB. COOCH BEHAR REGION
52. WB-63/0625 63/83-84 1/2/04 15+1 MR. ADHIR CH. DAR, S/O. H.L. DHAR, SUNITY ROAD, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
53. WB-63/1105 31/83-84 10/30/03 11+1 MR. ARUN KR. PANDIT, S/O PURNA CH. PANDIT,. PUNDIBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
54. WGT-1719 81/83-84 2/5/04 11+1 MR. ASHOK KR. BALL, S/O. HARIDAS BALL, MADAN MOHAN PARA, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
55. WB-63/0964 94/83-84 2/22/04 11+1 MR. BIBEK KR. SAHA, S/O. PHANI BHUSAN SAHA, BHETAGURI, COOCH- BEHAR. COOCH BEHAR REGION
56. WGT-1945 42/83-84 11/22/88 11+1 MR. BIMALENDU SAHA S/O. GOPESWAR SAHA. GODHULIBAZAR, DINHATA, COB. COOCH BEHAR REGION
57. WB-63/0912 95/83-84 2/22/04 11+1 MR. BIPEN KANTI DAS, & OTHERS, S/0. BIMAL KANTI DAS, GODHULIBAZAR, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
58. WGT-1973 83/83-84 2/12/04 15+1 MR. CHANCHAL CHANDA, S/O. B.N. CHANDA,
(2) LITAN CHANDA, S/O. B.N. CHANDA,
(3) KAJAL SEN S/O. B.C. SEN,
(4) PRADIP KR. CHANDA, S/O. P. CHANDA, DINHATA, GOSANI ROAD, COOCH BEHAR
COOCH BEHAR REGION
59. WB-63/1317 14/83-84 9/18/03 15+1 MR. DIPAK DAS, S/O. BHABENDRA NATH DAS, CHAT GURIAHATI, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
60. WB-73/6067 36/83-84 11/17/03 MR. DULAL CH. SARKAR S/O NARESH CH. SARKAR, DEWANHAT, COB. COOCH BEHAR REGION
61. WB-63/1140 12/83-84 9/6/03 11+1 MR. GOBINDU SAHA, S/O. SHYAMLAL SAHA, TUFANGANJ, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
62. WB-63/1542 96/83-84 2/22/04 15+1 MR. GOPAL PANDIT, S/O. KRISHNA CH. PANDIT, BOXIRHAT, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
63. WGT-1962 61/83-84 1/6/99   MR. JADAV CH. DEY, S/O. K.B. DEY, BAYIRHAT, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
64. WB-63/1489 18/83-84 9/4/03 11+1 MR. JAGODISH CH. ADHIKARY, S/O.LT. M.CH. ADHIKARY, NEW TOWN, NETAJI ROAD, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
65. WB-63/1203 24/83-84 10/11/03 15+1 MR. KALACHAND BASAK, S/O. LT. HIRALAL BASAK, TUFANGANJ, COB. COOCH BEHAR REGION
66. WB-63/1450 78/83-84 2/3/04 15+1 MR. KANAI LAL KAR, S/O. HARAN CH. KAR, JHURIPARA, DINHATA, COB. COOCH BEHAR REGION
67. WGT-1683 88/83-84 2/13/04 11+1 MR. MANAS MOHAN DUTTA, S/O. MOHINI MOHAN DUTTA, MUNIPAL MARKET ROAD, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
68. WB-63/1394 87/83-84 2/13/04 11+1 MR. MANIK BANIK, S/O. SUDHIR CH. BANIK, AROBINDA NAGAR, PUNDIBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
69. WB-63/0780 62/83-84 1/6/04 11+1 MR. MANIK BANIK, S/O. SUDHIR CH. BANIK, PUNDIBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
70. WGT-2063 2/83-84 5/2/04 15+1 MR. MAUTOSH SAHA, S/O-PRAFULLA SAHA, VILL.-NAJIRHAT, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
71. WB-63/0959 92/83-84 2/21/04 15+1 MR. MOHINI MOHAN DEBNATH, S/O. HAR KR. DEBNATH, CHANDAN CHURA, PUNDIBARI, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
72. WB-63/1221 67/83-84 1/16/99 MR. NANDA DULAL PAUL, S/O. APURBA KRISHNA PAUL, GOWSANIMARI, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
73. WGT-1958 55/83-84 12/15/03 11+1 MR. NILIMESH GHOSH, S/O. NIHARENDU GHOSH, PANTHASHALA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
74. WB-63/1216 76/83-84 1/24/04 15+1 MR. NIRMAL KR. BARMA, S/O. LT. J.N. BARMA, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
75. WB-63/1357 35/83-84 11/14/03 15+1 MR. PARESH CH. SARKAR S/O. LT. R.K. SARKAR, BALARAMPUR ROAD, DINHATA,COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
76. WB-63/1127 60/83-84 1/4/04 11+1 MR. PRADIP KR. DEY, S/O. HARIPADA DEY, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
77. WB-63/1242 86/83-84 2/12/04 15+1 MR. PRASANTA KR. SAHA, S/O. NARAYAN CH. SAHA, GOSANI ROAD, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
78. WB-63/1717 89/83-84 2/13/04 11+1 MR. RAMENDRA NARAYAN CHAKRABORTY, S/O. B.N. CHAKRABORTY, N.N.ROAD, COOCH-BEHAR. COOCH BEHAR REGION
79. WB-63/1189 19/83-84 10/4/03 15+1 MR. RAMKRISHNA SAHA, S/O. GOPINATH SAHA, CHWDHURY HAT,DINHATA, COB. COOCH BEHAR REGION
80. WGT-1927 28/83-84 10/24/03 11+1 MR. RANJIT KR. SAHA, S/O TARINI KAUTA SAHA, BAYIRHAT, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
81. WB-63/1495 93/83-84 2/22/04 15+1 MR. RATAN KR. BASAK, & OTHERS, S/O. DEBENDU BASAK, TUFANGANJ, BASAK RADIO STORES, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
82. WB-63/0881 57/83-84 12/16/03 11+1 MR. SAMARJIT SARKAR BHATTACHERJEE, S/O. KRISHNA SARKAR BHATTACHERJEE, R.N. ROAD, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
83. WGT-1949 46/83-84 11/23/03 11+1 MR. SAMBHU GHOSH, S/O. BHOLA NATH GHOSH, BANGCHATRA ROAD, GURIAHATI, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
84. WB-63/1269 15/83-84 9/21/03 11+1 MR. SAMBHU NATH ROY, S/O. KHAGENDRA MOHAN ROY, PUNDIBARI, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
85. WB-63/0697 32/83-84 11/2/03 11+1 MR. SANKAR SAHA, S/O NARAYAN CH. SAHA, MARICHBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
86. WGT-1911 17/83-84 9/22/03 11+1 MR. SANTOSH KR. DEB, S/O. GIRISH CH. DEB, 2NO KALIGHAT ROAD, COB COOCH BEHAR REGION
87. WB-63/1527 20/83-84 10/4/03 11+1 MR. SNEHASISH DUTTA S/O. S.R. DUTTA DEWANHAT, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
88. WB-63/0715 50/83-84 11/28/03 15+1 MR. SRIDAN BANIK S/O. LT. M.M. BANIK SUBHASHPALLY, APD, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
89. WB-63/1663 37/83-84 11/17/03 11+1 MR. SUBHASH CH. ROY S/O. KHAGENDRA MOHAN ROY, PUNDIBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
90. WB-63/1329 77/83-84 1/24/04 15+1 MR. SUJIT KR. PAUL, & OTHERS, S/O. SUBODH CH. PAUL, TUFANGANJ, COB. COOCH BEHAR REGION
91. WB-63/1568 71/83-84 1/19/04 11+1 MR. SUNIL KR. SAHA, S/O. NITAI CH. SAHA, KAMASWARI ROAD, SUBHASH PALLY, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
92. WB-63/1633 39/83-84 11/21/03 15+1 MR. SWAPAN KR. DHAR, S/O. SURENDRA NATH DHAR, VILL. DHALUABARI, P.O. GHUGUMARI, COB. COOCH BEHAR REGION
93. WB-63/1551 21/83-84 10/6/03 11+1 MRS. RUMA SARKAR, W/O. SUBHASH CH. SARKAR, MADAN MOHAN PARA, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
94. WGT-1733 80/83-84 2/4/04 11+1 MUKUL CH DAS, S/O. JITENDRA CH. DAS, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
95. WGT-1822 104/83-84 2/23/89 11+1 PATIT PABAN ROY KARMAKAR, S/O NITAI CH. ROY KARMAKAR, BOXIRHAT, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
96. WB-63/1171 8/84-85 6/14/99 15+1 PIJUSH KANTI SARKAR AND OTHERS, BALARAMPUR, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
97. WB-63/1283 49/83-84 11/27/03 11+1 PRABIR KR. DEY SARKAR, S/O KRISHNA MOHAN DEY SARKAR, SAHEBGANJ, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
98. WB-63/1078 102/83-84 2/23/04 PRADIP KR. GHOSH S/O. GOPAL GHOSH, KALARAIAR KUTHI, COOCH - BEHAR. COOCH BEHAR REGION
99. WGT-1953 51/83-84 12/2/88 11+1 PRAN GOBINDA SAHA, & OTHERS S/O. SURENDRA NATH SAHA, SUNITY ROAD, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
100. WB-63/1288 1/99-2000 4/6/04 15+1 PRANAY KR. SAHA, S/O. N.M. SAHA, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
101. WGT-1872 69/83-84 1/19/04 11+1 PRASANTA KR. DEY, S/O. BIJOY KR. DEY, B.S. ROAD, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
102. WB-63/1675 111/83-84 3/21/04 PURNA CH. PANDIT S/O. RAKSHIT CH. PANDIT, SUBHASHPALLY, PUNDIBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
103. WB-63/1099 99/83-84 2/22/04 11+1 RAJAT KANTI DAS & OTHERS, S/O. R.L. DAS, 2 NO KALIGHAT ROAD,COOCH -BEHAR COOCH BEHAR REGION
104. WB-63/1740 11/99-2000 1/27/05 15+1 SARADA SISHU TIRTHA KARJYA NIRBAHAK SAMITY, M.J.N. ROAD, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
105. WB-63/1619 26/83-84 10/24/03 11+1 SHEW KR. SINGHA, S/O. K.B. SINGHA, MAKLIGANJ, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
106. WB-63/1670 23/83-84 10/11/03 15+1 SHRI. TAPASH KR. DAS, S/O. JITENDRA CH. DAS, TUFANGANJ, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
107. WB-63/1367 101/83-84 2/22/04 11+1 SHYMAL PAUL & OTHERS S/O. P.C. PAUL, CHHATGURIAHATI, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
108. WB-63/1488 54/83-84 12/11/03 11+1 SMT. ALO RANI BANIK W/O. D.C. BANIK, PUNDIBARI, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
109. WB-73/5753 29/83-84 10/24/03 15+1 SMT. ASHOKA MAZUMDER, W/O. A. MAZUMDER, BAYIRHAT, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
110. WB-63/1316 56/83-84 12/15/03 11+1 SMT. JHUNU SARKAR, W/O.MRIDUL KANTI SARKAR, ASSAM ROAD, NEW TOWN, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
111. WB-63/1408 48/83-84 11/27/03 11+1 SMT. KANAN BALA BASAK, W/O R. BASAK, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
112. WB-63/1267 85/83-84 2/12/04 11+1 SMT. MANORAMA SAHA, W/O. DHIRENDRA KR. SAHA, VILL. HOGLABARI P.O. OUNDIBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
113. WGT-1943 41/83-84 11/21/93 11+1 SMT. PRATIMA ROY W/O LT. SUNIL KR. ROY, KALIGHAT ROAD, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
114. WB-63/1389 65/83-84 1/10/04 SMT. PRATUL RANI DEY, W/O. GOPAL CH. DEY, BHARAT COLONY, BABURHAT, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
115. WB-63/1361 66/83-84 1/11/04   SMT. SANTANA SEN, W/O. KAMAL KR. SEN, MODAN MOHAN PARA, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
116. WB-71/6187 68/83-84 1/26/04 11+1 SMT. SWARASATI DHAR, W/O. RABI DHAR, BABURHAT, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
117. WB-63/1916 11/83-84 9/2/03 11+1 SRI BIKASH PAUL S/O. BHIBHUTI BHUSAN PAUL, BARA SAKDAL, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
118. WB-63/1244 73/83-84 4/20/01 SRI DULAL CH. BANIK, S/O. NARENDRA CH. BANIK, PUNDIBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
119. WB-63/1449 79/83-84 2/5/04 15+1 SRI SUBHASH CH. SARKAR, S/O. RAMESH CH. SARKAR, JHURIPARA, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
120. WB-63/0766 90/83-84 2/15/04 11+1 SRI SUNIL CH. BANIK, S/O LT. UPENDRA CH. BANIK, SOUTH KALARAIAR KULHI, PUNDIBARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
121. WB-63/1282 59/83-84 1/3/04 11+1 SRI, ATINDRA CH. DAS, S/O. NISHI KANTA DAS, STATION ROAD, PUNDIBARI, COOCH BEHAR COOCH BEHAR REGION
122. WB-63/1060 70/83-84 1/19/04 11+1 SUJIT KR. PAUL, S/O. SUBODH CH. PAUL, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
123. WB-63/1069 74/83-84 1/24/04 11+1 UJJAL KR. SAHA, S/O. GOUR CH. SAHA, MAIN ROAD, DINHATA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
124. WB-63/1723 108/83-84 3/11/04 15+1 UTTAM DUTTA S/O. SANTOSH DUTTA, NEW KADAMTALA, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR REGION
125. WB-63/1419 60/2000-2001 9/24/05   BISWANATH BARMAN, S/O. LT. J. BARMAN, SIBYOGGA ROAD, KHAGRABARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR TO ALIPURDUAR
126. WB-63/2001 159/2000-2001 2/13/06 12+1 JAYANTA NANDI, SO JATISH KR. NANDI, CO MATRI MANDIR CHHATGURIAHATI, DHT ROAD, COB. COOCH BEHAR TO BALARAMPUR VIA PANISHALA
127. WB-63/1816 20/2000-2001 7/4/05 12+1 MD. MATIAR RAHAMAN, S/O. S. MIAH, CHATGURIAHATI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR TO GOSSANIMARI VIA AKRARHAT
128. WB-63/1991 163/2000-2001 2/14/06 12+1 KUMAR RAJIB NARAYAN, SO KUMAR K. NARAYAN GURIAHAT ROAD, COB. COOCH BEHAR TO MARICHBARI VIA ANISHALA
129. WB-63/1802 18/2000-2001 6/4/05 12+1 NIRMALYA RAY, S/O. SRI ABANI RAY, GUNJABARI, COOCH BEHAR. COOCH BEHAR TO THANESWAR VIA PUNDIBARI & CHAGALBAR
130. WGV-2487 37/2000-2001 8/31/05 15+1 GOBINDA SAHA & OTHERS, HALDIBARI, COOCH BEHAR. DANGARHAT TO HENKUMARI
131. WB-63/1631 4/99-2000 5/20/04 15+1 PARIMAL DEY, S/O. LT. J.C. DEY, C/O. SEC. H.Q. BSF-COOCH BEHAR. DEWANGANJ TO MATHABHANGA
132. WB-63/1951 118/2000-2001 12/4/05 12+1 PARITOSH BOSE, S/O. LT. BIJAY BOSE, MELAR MATH, HALDIBARI, COOCH BEHAR. DEWANGANJ TO MEKHLIGANJ VIA HALDIBARI
133. WB-63/1958 124/2000-2001 12/14/05 12+1 PIJUSH CHAWDHURY, S/O. LT. S. CHAWDHURY, HOSPITAL PARA, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. DEWANGANJ TO MEKHLIGANJ VIA HALDIBARI
134. WB-71/6251 43/2000-2001 9/11/05 15+1 SUSHIL GHOSH AND OTHERS, S/O. LT. SURESH CH GHOSH, M.D. PALLY, COOCH BEHAR. DEWRARHAT TO COOCH BEHAR VIA CHANDAMARI
135. WB-73/7825 112/2000-2001 11/29/05 12+1 AMAR BAL, S/O. LT. J. BAL, DAKSHIH MORADANGA, MARUGANJ, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. DHALPAL TO BALABHUT VIA TUFANGANJ
136. WB-73/7790 142/2000-2001 1/17/06 12+1 MADHUSUDAN BISWAS, SO-PITAMBAR BISWAS, VILL. NORTH MARADANGA, PO-MARUGANJ, DIST. COOCH BEHAR DHALPAL TO BALABHUT VIA TUFANGANJ
137. WB-63/1999 158/2000-2001 2/13/06 12+1 JAGATPATI SINGH, SO SEWJI PROSAD SINGH, MEKHLIGANJ, COB. DHAPRA TO DEWANGANJ
138. WB-63/1965 130/2000-2001 12/21/05 12+1 TAPAN KR. RAY, S/O. SRI BHARAT CH. RAY, RANIRHAT, MEKHLIGANJ, COOCH BEHAR. DHULIA TO MORANGA BAZAR VIA KALIRHAT/RANIRHAT/RANIRHAT MORE
139. WB-63/1909 75/2000-2001 10/2/05 12+1 ASHIS KR. KAR, S/O. B.B. KAR, DINHATA ROAD, COOCH BEHAR. DINHATA TO HINDUSTHAN MORE VIA COOCH BEHAR
140. WB-73/3706 28/2000-2001 8/15/05 15+1 BISWAJIT DUTTA & OTHERS, BOTH S/O. N.C. DUTTA, RAJARHAT, COOCH BEHAR. DINHATA TO SILBARIGHAT
141. WGT-1937 36/2000-2001 8/29/05 11+1 JARUN SARKAR, S/O. LT. P.C. SARKAR, BALARAMPUR ROAD, DINHATA, COOCH BEHAR. DINHATA TO SONAPUR VIA BABUPARA (ALPD)
142. WB-63/1913 84/2000-2001 10/29/05 12+1 MAHIM CH. SARKAR, S/O. GADADHAR SARKAR, CHANDAMARI, COOCH BEHAR. GOSSANIMARI TO COOCH BEHAR VIA AKRARHAT/CHANDAMARI
143. WB-63/1891 52/2000-2001 9/18/05 12+1 INDRAJIT BHOWMIK, S/O. M. BHOWMIK, NILKUTHI, RAILGHUMTI, COOCH BEHAR. J.D. HOSPITAL TO DOMUKHA VIA NAYARHAT, SATMAILE
144. WB-63/1987 150/2000-2001 2/1/06 12+1 SWAPAN CH. BHOWMIK, BIREN BHOWMIK BOTH S/O LT. J.C. BHOWMIK, VILL&PO-MAGHPALA JAYBANGLAHAT TO COOCH BEHAR VIA NISHIGANJ
145. WB-63/1891 155/2000-2001 2/12/06 12+1 INDRAJIT BHOWMIK, S/O. M. BHOWMIK, NILKUTHI, RAILGHUMTI, COOCH BEHAR. KALJANI TO KURSHAHAT VIA COOCH BEHAR
146. WB-63/1846 25/2000-2001 7/23/05 12+1 BISWADEB PRAMANIK, S/O. S. PRAMANIK, GOSAIRHAT, SLK, MTB, COOCH BEHAR. KARJEERDIGHI TO MATHABHANGA VIA SITALKUCHI
147. WB-63/1932 101/2000-2001 11/9/05 12+1 SATYAJIT PRAMANIK, S/O. S.N. PRAMANIK, BAROGODIKHORA, SITALKUCHI, COOCH BEHAR. KARJEERDIGHI TO MATHABHANGA VIA SITALKUCHI
148. WB-63/1894 53/2000-2001 9/18/05 SUBHAS JHA, S/O. S.K. JHA, SITALKUCHI, MATHABHANGA, COOCH BEHAR. KARJEERDIGHI TO MATHABHANGA VIA SITALKUCHI
149. WB-63/2005 164/2000-2001 2/14/06 12+1 NASIDUL HAQUE KHANDAKAR, SO LT. N. HAQUE KHANDAKAR, VILL KHARIJA GITALDA, DHT, COB. KHILKHILIBHANJ TO KURSHAHAT VIA DINHATA
150. WB-63/1906 71/2000-2001 10/2/05 12+1 NITYEN RAY, S/O. N.K. RAY, A.K. PARODUBI, GHOKSADANGA, COOCH BEHAR. MATHABHANGA TO FULBARI
151. WB-63/1988 148/2000-2001 1/29/06 12+1 DEBENDRA NATH ADHIKARY, SO-DAYAL HARI ADHIKARY, SLK, GOSSAIRHAT, COB. MATHABHANGA TO GOPALPUR VIA NAYARHAT
152. WB-63/1875 33/2000-2001 8/24/05 10+1 UMASANKAR SINGH, S/O. ALOK NARAYAN SINGH, MATHABHANGA, COOCH BEHAR. MATHABHANGA TO KALIRHAT VIA JORSIMULI/GOPALPUR G.P. OFFICE.
153. WB-63/1876 34/2000-2001 8/28/05   KRISHNENDU KUNDU, S/O. K.P. KUNDU, WARD NO.-6, AMLA PARA, MATHABHANGA, COOCH BEHAR. MATHABHANGA TO KASHIABARI VIA GHOKSADANGA
154. WB-63/1962 126/2000-2001 12/18/05 12+1 UTTAM GHOSH, S/O. SRI A.R. GHOSH, PURBA KHATERBARI, MATHABHANGA, COOCH BEHAR. MATHABHANGA TO KEDARERHAT VIA HAZRAHAT/NAYARHAT
155. WB-63/1907 73/2000-2001 10/2/05   SANJIB SARKAR, S/O. D. SARKAR, OFFICE PARA, MATHABHANGA, COOCH BEHAR. MATHABHANGA TO KESHIARBARI VIA GHOKSADANGA
156. WB-63/1935 99/2000-2001 11/8/05 12+1 JAYANTA SAHA, S/O. J. SAHA, SUBHASPALLY, WARD NO. 8, MATHABHANGA, COOCH BEHAR. MATHABHANGA TO KESHIRBARI VIA GHOKSADANGA
157. WB-63/1820 22/2000-2001 7/5/05 12+1 PARITOSH KAR, S/O. S.C. KAR, NEW GHOKSADANGA, COOCH BEHAR. MTB TO SILDANGA VIA HINDUSTHAN MORE
158. WB-63/1972 134/2000-2001 12/31/05 12+1 SAMSUL ALAM, MD. BILAYET HOSSAIN, VILL. SATGRAM, PO KURSHAMARI, PS. MATHABHANGA, DIST. COOCH BEHAR PATHERDANGA TO GILADANGA VIA MATHABHANGA
159. WB-73/6980 55/2000-2001 9/19/05   NARAYAN DUTTA, S/O. LT. NIBARAN CH. DUTTA, RAJARHAT, COOCH BEHAR. PATLAKHAWA TO DINHATA VIA COOCH BEHAR
160. WB-63/1902 65/2000-2001 9/28/05 12+1 RATAN MITRA, S/O. LT. R. MITRA, RAMPUR, COOCH BEHAR. RAMPUR BAZAR TO TUFANGANJ VIA KAMAKSHYAGURI/BAKLA
161. WB-63/1616 46/2000-2001 9/12/05   SANJIB KR. SAHA, S/O. N.M. SAHA, NEW TOWN, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. RAMPUR TO COOCH BEHAR
162. WB-63/1960 125/2000-2001 12/14/05 12+1 SMT. CHHOBI BARMAN, W/O. SRI P.C. BARMAN, GHOKSADANGA, COOCH BEHAR. SANGARBARI TO PAKHIHAGA VIA MATHABHANGA
163. WB-63/1124 48/2000-2001 9/12/05 15+1 BIMAL CHAKI, S/O. LT. S.N. CHAKI, MATHABHANGA, COOCH BEHAR. SITAI TO HALDIBARI VIA MATHABHANGA
164. WB-71/6194 42/2000-2001 9/11/05 15+1 MUKUL CH DAS, S/O. K.K. DAS, BAISHGURI, MTB, COOCH BEHAR. SITAI TO MORANGA VIA MATHABHANGA
165. WB-63/1905 70/2000-2001 10/2/05 12+1 NIRUPAM RAY, S/O. S. RAY, BHAWIRTHANA, SITALKUCHI, COOCH BEHAR. SITALKUCHI TO KESHORIBARI VIA GOPALPUR
166. WB-63/1191 45/2000-2001 9/11/05 15+1 TAPASH KR. DAS, S/O. LT. JITENDRA CH. DAS, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. SONAPUR TO COOCH BEHAR VIA KHOLTA
167. WB-63/1208 89/2000-2001 11/1/05 11+1 BHANU DHAR, S/O. A.C. DHAR, SUNITY ROAD, COOCH BEHAR. SONAPUR TO KERSHAHAT
168. WB-63/1845 24/2000-2001 7/23/05 12+1 MD. NAZAR ALI MIAH, S/O. N. SEIKH, DEWCHARAI, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. TFG TO DEWCHARAI VIA BARAITALA CHOWPATHI KRISHNAPUR
169. WB-63/1982 144/2000-2001 1/17/06 12+1 PRAFULLYA BARMAN, SO. LT. D.N. BARMAN, VILL.&PO. CHARALJANI, TFG, COOCH BEHAR. TUFANGANJ TO BATTAKA PANISHALA VIA CHILAKHANA NATABARI AND EXTENDED UP TO ALIPURDUAR
170. WB-63/1952 119/2000-2001 12/4/05 12+1 SAMSUL HAQUE, S/O. J. MIAH, CHOTO SALBARI, NAGURHAT, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. TUFANGANJ TO BOCHAMARI TOURIST CENTRE VIA SALBARI
171. WB-63/1872 31/2000-2001 8/17/05 12+1 PANKAJ MAJUMDER, S/O. PROBHAT MAJUMDER, M.M. PARA, BAXIRHAT, TUFANGANJ, COOCH BEHAR. TUFANGANJ TO RAMPUR BAZAR VIA BAKLA/KAMAKHAGURI.